Klättervägg i Stockholm

Pris för en provklättring samt två på tid: 150 kr/person (minst 6 personer).

Klätterväggen är åtta meter. Längst upp sitter en klocka som klättraren ringer i och därmed stoppar tiden. En person klättrar åt gången och lagen lägger ihop den gemensamma tiden för sina deltagare. Vill du klättra ensam mot egen tid så går det också bra. Ni kan naturligtvis lägga in klätterväggen i våra övriga paket eller låta blivande bruden klättra själv. Detta är en rolig gren där laget står och hejjar på teamkamraterna.